Smart Sea System AS

ISM | MAINTENANCE | IHM

Flexible and user-friendly computer systems for maritime customers with high demands

Our systems support both English and Norwegian.Sjøfolkets smøreteam

Smart Sea System vil gi deg og ditt mannskap den mest driftssikre og fremtidsrettede teknologien på markedet. Slik at dere kan være havets helter. Vi vet at arbeidsoppgavene er krevede både fysisk og psykisk. Derfor fortjener havets helter det beste.

Det smarte ISM systemet

Det er aldri enkelt å oppnå heltestatus. Våre idrettshelter i skiløypa er avhengig av et solid smøreteam for å krysse målstreken først. Det samme gjelder for sprinterne eller fotballspillerne. Når hele teamet leverer kan idrettsutøveren høste heder og ære for alle treningstimene. Vi i Smart Sea System vil være sjøfolkets støtteapparat. Slik at dere kan være havets helter. Vi vet at arbeidsoppgavene er krevende både fysisk og psykisk. Alle som har hatt sin arbeidsplass på havet kjenner risikoen, og vet at havets helter fortjener det beste.

Derfor vil vi gi deg og ditt mannskap den mest driftssikre og fremtidsrettede teknologien på markedet. Slik at dere enkelt kan håndtere dokumentasjon, sikkerhetskrav og vedlikehold. Vårt smarte ISM-system sparer mannskapet for tid, som kan brukes til alle de nødvendige oppgavene om bord.

Med Smart Sea System skal havets helter komme trygt i havn.


https://www.smartsea.no/sikkerhetsstyring/


Daglige rutiner verner om verdiene

Det daglige vedlikeholdet på båten er arbeidet som tar vare på de store investeringene rederiet har gjort. Med Smart Sea System sitt vedlikeholdsprogram kan mannskapet enkelt ha kontroll på alle oppgavene.

Medhjelperen i skyen

Tilbakemeldingene vi får fra mannskapet som bruker vedlikeholdsprogrammet vårt til daglig er at det oppleves som oppgavelister og veiledere i stedet for et ekstraarbeid og krav. Her er et av våre viktigste mål, nemlig at systemet blir en del av de daglige rundene og rutinene om bord. Vedlikeholdssystemet er sky-basert. Dermed kan ansatte på land ha fortløpende kontroll på vedlikeholdsarbeidet på båten, og bistå ved behov.

Oppgavene som skal utføres dukker opp i oppgavelisten i kalenderen. Chiefen kan også opprette en arbeidsordre som dukker opp i oppgavelisten med det samme. På denne måten kan Smart Sea System støtte mannskapet i hverdagen gjennom bedre oversikt og samlet informasjon om arbeidet som skal gjøres.

Flere melder til oss at påtroppende mannskap raskt får kontroll over hvilke arbeidsoppgaver som er utført, og hva de skal gjøre. Det finnes en egen modul for reservedeler i programmet, som gjør det lettere å ha kontroll på innkjøp og sikrer at det ikke blir kjøpt inn unødvendig utstyr.

Vi er sikre på at vårt vedlikeholdsprogram er designet for framtidas rederier. Selv om verden blir stadig mer digitalisert vil fortsatt personellet som utfører vedlikeholdet av utstyret om bord være rederiets viktigste ressurs. Uten utstyr som fungerer på en trygg måte vil driften være truet. Dette programmet er utviklet i samarbeid med sjøfolk som vet hvor skoen trykker. Et moderne dataverktøy vil avlaste hele mannskapet og spare kostnader.

Den daglige rapporten i programmet informerer om dagens gjøremål. Fordi vi vet at gjøremålene står i kø, og tiden er knapp er det svært viktig med et program som er enkelt og intuitivt i bruk. Det aller fleste opplever programmet som selvforklarende, men vi assisterer veldig gjerne ved behov i overgangsfasen.


https://www.smartsea.no/vedlikehold/

Locations

Smart Sea System
Professor Olav Hanssens vei 7A
pb 8034
4068 Stavanger
Norway
51731800

Welcomes students

Contacts

Øyvind Gellein
CEO
99166856
oyvind@smartsea.no

Products / services

Computers/data processing